• Podatki 2020

  VIII Konferencja | Kraków | 10.10.2019

 • O konferencji podatkowej

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami największej w Małopolsce konferencji dla księgowych i praktyków, podczas której będziemy omawiać zmiany podatkowe wchodzące w życie w II połowie 2019 roku i 2020 roku.

  Termin

  10 października 2019 r.

  Czas trwania: 09:30-15:30

  5 godzin prelekcji

   

  Zapraszamy już od godz. 08:30

  Opłata

  300 zł + 23% VAT / os.

  10% zniżki dla drugiej i każdej kolejnej osoby

   

  Opłata obejmuje: wstęp na konferencję, przerwę kawową, lunch, drukowane materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa z wykazaną liczbą 5 godzin trwania prelekcji.

  Miejsce

  Centrum konferencyjne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (ECKUM)

   

  ul. Jęczmienna 9

  31-268 Kraków

  Adresaci

  Konferencja jest adresowana do właścicieli i pracowników biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych oraz pozostałych osób, które mają zawodową styczność z przepisami podatkowymi lub interesują się tą tematyką.

  Zasady rezygnacji

  W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do dnia 3.10.2019 r. (włącznie) Fundacja zwraca przelewem 100% wpłaconej opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po dniu 3.10.2019 r. Fundacja zwraca przelewem 50% wpłaconej opłaty albo 70% wartości wpłaconej opłaty w formie bonu szkoleniowego, na podstawie oświadczenia zamawiającego przesłanego na adres fundacja@feptax.pl.

 • Program konferencji

  Poznaj agendę VIII konferencji podatkowej

  1

  08:30-09:30

  Rejestracja i poczęstunek

  Podczas rejestracji uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa. Zapraszamy w tym czasie na pyszną kawę serwowaną przez baristę, domowe ciasto i super kanapki.

  2

  09:30-11:10

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Katarzyna Wojtowicz-Janicka

  1. Ulga na złe długi w CIT/PIT - wpływ nieuregulowanych zobowiązań handlowych na wysokość podstawy opodatkowania w podatku CIT/PIT , korekta dochodu, korekta straty wg nowych przepisów
  2. Objaśnienia podatkowe przepisów związanych z poborem podatku u źródła
  3. Korekta cen transferowych w najnowszych interpretacjach podatkowych
  4. Prosta spółka akcyjna (PSA) – zasady funkcjonowania i opodatkowania podatkiem dochodowym
  3

  11:10-11:30

  Przerwa kawowa

  Czas trwania: 20 minut

  Zapraszamy na kanapki, domowe ciasto i kawę serwowaną przez baristę

  4

  11:30-13:10

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Paweł Łabno


  I. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 maja 2019 r.
  – w szczególności:
  a) kasy fiskalne raportujące on-line;
  b) dotychczasowe kasy fiskalne a raportowanie on-line;
  c) obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników;
  d) ulga na zakup kasy fiskalnej – ograniczenia;
  e) kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itp.

   

  II. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. / 1 stycznia 2020 r. – w szczególności:
  a) modyfikacja rejestru podatników VAT;
  b) wymóg dokonywania płatności na rachunek bankowy ujawniony w rejestrze podatników VAT – skutki naruszenia ww. wymogu na gruncie:
  - podatku dochodowego;
  - podatku VAT.

   

  III. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. / 1 listopada 2019 r. / 1 stycznia 2020 r./ 1 kwietnia 2020 r. - w szczególności:
  a) „likwidacja” deklaracji VAT w dotychczasowym kształcie i formie;
  b) rozszerzenie zakresu danych ujmowanych w JPK-VAT (JPK-VDEK);
  c) okres przejściowy dla JPK-VDEK;
  c) kary za błędy w JPK-VAT;
  d) modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych;
  e) nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”;
  f) rozszerzenie wyłączeń spod zwolnienia podmiotowego od podatku VAT;
  g) zmiany dot. importu towarów;
  g) wystawianie faktur do paragonów;
  h) indywidualny rachunek podatkowy.

  5

  13:10-13:50

  Lunch

  Czas trwania: 40 minut

  Zapraszamy na lunch

  6

  13:50-15:30

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Paweł Łabno

   

  IV. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 listopada 2019 r. / 1 stycznia 2020 r. / 1 kwietnia 2020 r. - w szczególności:
   

  1. Stawki VAT
  a) Matryca stawek VAT;
  b) Kody CN i PKWiU 2015 r.;
  c) Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
  d) zmiany katalogu towarów/usług podlegających obniżonym stawkom podatku VAT;

   

  2. Obowiązkowy „split payment”
  a) likwidacja „odwrotnego obciążenia” na rzecz obowiązkowego split payment
  b) (nowy) załącznik nr 15 do ustawy o VAT - wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split payment;
  c) modyfikacja zasad wystawiania faktur dotyczących transakcji podlegających obowiązkowemu split payment;
  d) negatywne skutki związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego „split payment” (VAT, PIT/CIT, KKS);
  e) likwidacja kaucji gwarancyjnej;
  f) przepisy przejściowe;
  g) rozszerzenie możliwości wykorzystania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku VAT.

   

  3. WDT i transakcje łańcuchowe

  a) zmiany dotyczące WDT wynikające z rozporządzenia UE;
  b) planowane zmiany w zakresie WDT oraz transakcji łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych.

 • Prelegenci na konferencji

  Poznaj sylwetki prelegentów podczas VIII konferencji podatkowej

  Katarzyna Wojtowicz-Janicka

  doradca podatkowy, radca prawny

  wspólnik w kancelarii prawnej, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada ponad 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorką licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą tematyki podatku CIT

  Paweł Łabno

  doradca podatkowy

  wspólnik w kancelarii prawnej, prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorem licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą tematyki podatku VAT

 • Fakty dotyczące poprzedniej konferencji

  zorganizowanej w dniu 8 listopada 2018 r. w Krakowie

  100 osób

  tyle osób uczestniczyło w ubiegłorocznej jesiennej konferencji podatkowej

  4,72 / 5

  taką średnią ocenę otrzymała nasza konferencja od ankietowanych uczestników

  175

  tyle kubków kawy z autorskiej mieszanki ziaren przygotował barista dla uczestników :)

 • Organizator i partnerzy konferencji

  Poznaj organizatora i partnera konferencji podatkowej

  Organizator konferencji

  Fundacja Edukacji Podatkowej

  Celem Fundacji jest m.in. podnoszenie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz świadomości z zakresu prawa podatkowego w formie konferencji i szkoleń. Fundacja jest organizacją non-profit.

  Partner merytoryczny konferencji

  Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka DPRP

  Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni sp. j. jest kancelarią prawną specjalizującą się w prawie podatkowym, w tym doradztwie podatkowym oraz obsłudze postępowań podatkowych.

 • Zgłoś się na konferencję

  Podatki 2020 | Kraków | 10 października 2019