• Podatki 2019

  Konferencja w Krakowie, 8 listopada 2018 r.

 • O konferencji podatkowej

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konferencji

  Termin

  8 listopada 2018 r.

  Czas trwania: 09:30-15:30

   

  Rejestracja otwarta od godz. 08:30

  Opłata

  300 zł + 23% VAT / os.

  10% zniżki dla drugiej i każdej kolejnej osoby

   

  Opłata obejmuje: wstęp na konferencję, przerwę kawową, lunch, drukowane materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa z wykazaną liczbą 5 godzin trwania prelekcji (możliwość uzyskania punktów w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych).

  Miejsce

  Centrum konferencyjne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  ul. Jęczmienna 9

  31-268 Kraków

  Adresaci

  Konferencja jest adresowana do biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pozostałych pracowników działów finansowo-księgowych, a także członków zarządów, przedsiębiorców oraz wszystkich, którzy mają zawodową styczność z przepisami podatkowymi lub interesują się tą tematyką.

 • Program konferencji

  Poznaj agendę konferencji podatkowej

  1

  08:30-09:30

  Rejestracja i poczęstunek

  Podczas rejestracji otrzymają Państwo materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa. Zapraszamy w tym czasie również na kawę, ciasto i kanapki.

  2

  09:30-11:10

  Podatek CIT/PIT 2019 - cz. 1

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Katarzyna Wojtowicz-Janicka

  1. Nowy podatek „Exit Tax” – zasady opodatkowania osób prawnych oraz osób fizycznych 
  2. Preferencyjna 9% stawka podatku CIT – dla kogo?
  3. Ulga IP Box – preferencyjne opodatkowanie dochodu z określonych praw własności intelektualnej
  4. Nowe podejście do rozliczenia podatkowego wydatków na samochody:
   • Samochody wykorzystywane na cele służbowe i cele prywatne – nowa wysokość kosztów uzyskania przychodów;
   • Amortyzacja – nowe limity;
   • Leasing – nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów.
  5. Podatek u źródła i certyfikaty rezydencji – nowe restrykcje i obowiązki formalne płatników podatku
   • Nowe obowiązki płatnika związane z zastosowaniem obniżonej stawki podatku u źródła, zwolnienia lub niepobraniem podatku;
   • Certyfikat rezydencji – w jakich przypadkach będzie możliwe posłużenie się kopią certyfikatu?
  6. Obrót wierzytelnościami – nowe regulacje dotyczące rozliczeń w podatku CIT i PIT
   3

   11:10-11:30

   Przerwa kawowa

   Czas trwania: 20 minut

   Zapraszamy na kanapki, ciasto, kawę i herbatę

   4

   11:30-13:10

   Podatek CIT/PIT 2019 - cz. 2 i pozostałe zmiany podatkowe w 2019 roku

   Czas trwania: 100 minut

   Prelegent: Katarzyna Wojtowicz-Janicka

   1. Dopłaty do kapitału i „wirtualne” odsetki w kosztach uzyskania przychodów
   2. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - nowe koszty uzyskania przychodów 
   3. Zmiany dotyczące opodatkowania w podatku CIT i PIT obrotu  kryptowalutami.
   4. Inne zmiany  w podatku PIT:
    • Rozliczenie małżonków;
    • Zmiany w uldze mieszkaniowej;
    • Najem rozliczany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; 
    • Zbycie nieruchomości nabytej w spadku.
   5. Raportowanie schematów podatkowych: 
    • kogo dotyczy nowy obowiązek?
    • raportowanie a tajemnica zawodowa przedstawicieli zawodów profesjonalnie zajmujących się pomocą i obsługą prawno-podatkową (doradcy podatkowi, biegli rewidenci, biura rachunkowe)
   6. Zmiany w zakresie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – nowe sankcje dla podatników
   7. Interpretacje indywidualne – „po nowemu"
   5

   13:10-13:50

   Lunch

   Czas trwania: 40 minut

   Zapraszamy na lunch

   6

   13:50-15:30

   Podatek VAT 2019

   Czas trwania: 100 minut

   Prelegent: Paweł Łabno

    

   1. Przegląd stanu zaawansowania prac legislacyjnych związanych z nowelizacjami ustawy o VAT

   • projekt noweli z dnia 27 kwietnia 2018 r. (kasy raportujące on-line);
   • projekt noweli z dnia 6 września 2018 r. (m.in. pierwsze zasiedlenie; wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych; informacja o przedłużeniu zwrotu VAT; wystawienie faktury „do” paragonu; nowe wyłączenia spod zwolnienia z art.
   • 113 ustawy o VAT);
   • projekt noweli z dnia 18 września 2018 r. (dot. bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia). 

   2. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

    

   3. Dalsze kierunki zmian przepisów z zakresu podatku VAT

   • „matryca” stawek obniżonych;
   • import towarów spoza UE.

   4. Mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment) w praktyce:

   •  umowy zawarte przed dniem 1 lipca 2018 r.;
   • zgoda sprzedawcy na MPP;
   • MPP a „ulga na złe długi”;
   • MPP „względem samego siebie”. 

   5. Przegląd aktualnego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie m.in.:

   • „należyta staranność” – wybrane orzeczenia korzystne dla podatników;
   • odliczenie VAT w kontekście „ulgi na złe długi”;
   • koszty transportu w fakturze;
   • faktura wystawiona przedwcześnie a art.108 ustawy o VAT;
   • cel mieszkalny przy wynajmie lokali jako istota zwolnienia od VAT;
   • rozliczanie faktur korygujących „in plus” a kwestia możliwości „przewidzenia” ich wystawienia;
   • status podwykonawcy przy usługach budowlanych;
   • kara umowna a VAT;
   • „przerwanie” transportu a kwalifikacja transakcji jako WDT;
   • „przyporządkowanie” transportu w ramach transakcji łańcuchowych;
   • uchylenie decyzji organu podatkowego a kwestia „ważności” czynności egzekucyjnej dokonanej na jej podstawie oraz biegu przedawnienia.
  7. Prelegenci na konferencji

   Poznaj sylwetki prelegentów podczas konferencji podatkowej

   Katarzyna Wojtowicz-Janicka

   doradca podatkowy, radca prawny

   wspólnik w kancelarii prawnej, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorką licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą tematyki podatku CIT

   Paweł Łabno

   doradca podatkowy

   wspólnik w kancelarii prawnej, prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada ponad 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorem licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą tematyki podatku VAT

  8. Na ubiegłorocznej konferencji

   zorganizowanej w dniu 11 października 2017 r. w Krakowie

   81 osób

   tyle osób uczestniczyło w zeszłorocznej konferencji dotyczącej zmian podatkowych 2018

   4,65 / 5

   Taką średnią ocen otrzymaliśmy od uczestników, którym zadaliśmy pytanie, jak ogólnie oceniają konferencję

  9. Organizator i partnerzy konferencji

   Poznaj organizatora i partnera konferencji podatkowej

   Organizator konferencji

   Fundacja Edukacji Podatkowej

   Celem Fundacji jest m.in. podnoszenie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz świadomości z zakresu prawa podatkowego w formie konferencji i szkoleń. Fundacja jest organizacją non-profit.

   Partner merytoryczny konferencji

   Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka DPRP

   Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni sp. j. jest kancelarią prawną specjalizującą się w prawie podatkowym, w tym doradztwie podatkowym oraz obsłudze sporów podatkowych.