• Zmiany podatkowe 2018

  Konferencja w Krakowie, 11 października 2017 r.

 • O konferencji

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konferencji

  Miejsce

  Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych (OIES)

  ul. Jęczmienna 9

  31-268 Kraków

  Termin

  11 października 2017 r.

  Czas trwania: 09:30-15:30

  Rejestracja od godz. 08:30

  Adresaci

  Konferencja jest adresowana do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pozostałych pracowników działów finansowo-księgowych, a także członków zarządów, przedsiębiorców, biur rachunkowych oraz wszystkich, którzy mają zawodową styczność z przepisami podatkowymi.

  Opłata

  250 zł + 23% VAT / os.

   

  Opłata obejmuje: wstęp na konferencję, przerwę kawową, lunch, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa z wykazaną liczbą 5 godzin trwania prelekcji.

 • Agenda

  Poznaj program konferencji

  1

  08:30-09:30

  Rejestracja i poczęstunek

  Podczas rejestracji otrzymają Państwo materiały szkoleniowe, certyfikat i fakturę. Zapraszamy też na kawę, ciasto i kanapki.

  2

  09:30-11:10

  Ordynacja podatkowa i inne zagadnienia

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Lech Janicki

  1. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej na gruncie ustaw o CIT, PIT, VAT oraz Ordynacji podatkowej – omówienie instytucji
  2. Zmiany w podatku akcyzowym - akcyza na e-papierosy oraz tzw. pakiet tytoniowy
  3. Możliwość nałożenia na Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej obowiązku wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię
  4. Nowa Ordynacja podatkowa – omówienie najważniejszych projektowanych kierunków zmian 
  5. Podsumowanie funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego i planowane zmiany w obowiązkach sprawozdawczych podatników oraz plany w zakresie pozostałych struktur JPK
  6. Wpływ klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na odmowę wydania interpretacji podatkowych – czyli „z jakimi tematami lepiej nie występować o wydanie interpretacji"
  3

  11:10-11:30

  Przerwa kawowa

  Czas trwania: 20 minut

  Zapraszamy na kanapki, ciasto, kawę i herbatę

  4

  11:30-13:10

  Podatek CIT/PIT

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Waldemar Knap

  1. Uszczelnienie systemu podatkowego oraz implementacja dyrektywy ATAD, w tym:
   1. wyodrębnienie źródeł przychodów w CIT;
   2. nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (doradcze etc.) oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
   3. nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania;
   4. zmiany w rozliczaniu pośrednich kosztów uzyskania przychodów – nowa definicja daty poniesienia;
   5. zmiana przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC);
   6. zmiany w zakresie tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych;
  2. Upublicznienie indywidualnych danych grup kapitałowych i podatników o najwyższych przychodach.
  3. Wprowadzenie limitu kwotowego warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą
  4. Minimalny podatek dochodowy w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne 
  5. Tzw. ustawa o robotyzacji oraz rozliczenia nakładów na środki trwałe
  5

  13:10-13:50

  Lunch

  Czas trwania: 40 minut

  Zapraszamy na lunch

  6

  13:50-15:30

  Podatek VAT

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Paweł Łabno

  1. Split payment – mechanizm podzielonej płatności VAT
  2. Lista przesłanek tzw. „należytej staranności” w podatku VAT
  3. Rachunek VAT
  4. Kasy fiskalne w 2018 r. (zwolnienia z kas fiskalnych, raportowanie paragonów on-line)
  5. Zmiany w  wykazie towarów podlegających opodatkowaniu według stawki obniżonej na skutek orzecznictwa TSUE
  6. „Nadzwyczajna” 0% stawka podatku VAT dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej
  7. Stosowanie PKWiU w podatku VAT w 2018 r.  
  8. JPK-paragony, JPK-WB; 
  9. Centralny Rejestr Faktur;
  10. Standaryzacja faktur w relacji administracja publiczna –przedsiębiorca. 
 • Prelegenci na konferencji

  Poznaj sylwetki prelegentów podczas konferencji

  Lech Janicki

  ekspert podatkowy

  prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 9 lat zajmuje się problematyką podatkową; autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego ("Rzeczpospolita", "Gazeta Prawna"); ekspert podatkowy w mediach

  Waldemar Knap

  doradca podatkowy

  prawnik, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego; posiada 11-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; autor licznych publikacji z tematyki podatku dochodowego

  Paweł Łabno

  doradca podatkowy

  prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada 12-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; autor licznych publikacji podatkowych, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową, w tym przed sądami administracyjnymi

 • W ubiegłym roku na konferencji

  zorganizowanej w dniu 5 października 2016 r. w Krakowie

  100% / 100 osób

  Taką frekwencję uzyskaliśmy na auli w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Krakowie

  4,80 / 5

  Taką średnią ocen otrzymaliśmy od uczestników, którym zadaliśmy pytanie: Jak oceniają Państwo konferencję? (1-5)

 • Organizator i partner konferencji

  Poznaj organizatora i partnera konferencji

  Fundacja Edukacji Podatkowej

  Organizator konferencji

  Celem Fundacji jest m.in. podnoszenie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz świadomości z zakresu prawa podatkowego w formie konferencji i szkoleń. Fundacja jest organizacją non-profit.

  Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka DPRP

  Partner merytoryczny konferencji

  Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni sp. j. jest kancelarią prawną specjalizującą się w prawie podatkowym, w tym doradztwie podatkowym oraz obsłudze sporów podatkowych.

 • Formularz rejestracyjny

  Zapisz się na konferencję