• Nowa administracja skarbowa oraz profiskalna legislacja i wykładnia w starciu z podatnikami

  Konferencja podatkowa, Kraków, 10 maja 2017 r.

 • O konferencji

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konferencji

  Miejsce

  Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych (OIES)

  ul. Jęczmienna 9

  31-268 Kraków

   

  Dojazd do przystanku „Tonie – Skrzyżowanie” – autobusy nr 120, 220, 240

  Termin

  10 maja 2017 r.

   

  godz. 09:30-15:30

   

  Zobacz agendę konferencji

  Opłata

  200 zł + 23% VAT

   

  Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, przerwę kawową, lunch, drukowane materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa.

  Prelegenci

  Lech Janicki

  Waldemar Knap

  Paweł Łabno

   

  Poznaj prelegentów konferencji

  Historia

  To już 3 konferencja podatkowa organizowana w Krakowie.

   

  Zobacz statystyki z poprzedniej konferencji

  Certyfikat

  Uczestnicy konferencji otrzymują certyfikat z wykazaną liczbą 5 godzin prelekcji (możliwość uzyskania punktów szkoleniowych).

 • Agenda konferencji

  Poznaj program konferencji

  08:30-09:30 | Rejestracja i poczęstunek

  Podczas rejestracji otrzymają Państwo:

  - materiały szkoleniowe,

  - certyfikat z wykazaną liczbą 5 godzin merytorycznego trwania konferencji.

   

  Zapraszamy też na poranną kawę i kanapki.

  09:30-11:10 | Nowa administracja skarbowa

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Lech Janicki

   

  1. Nowa 6-stopniowa struktura organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – czyli „jakie sprawy i przed którym organem KAS należy załatwiać od 1 marca 2017 r.”
  2. Likwidacja UKS-ów i organów celnych oraz rozdzielenie ich kompetencji na nowe organy KAS (szczególna kompetencja wybranych organów KAS).
  3. Nowa kontrola celno-skarbowa („KC-S” ) i jej szczególny charakter
  4. Rozbudowane uprawnienia organów kontrolnych oraz szczególne obowiązki podmiotów kontrolowanych.
  5. Kontrowersyjna „likwidacja” dwuinstancyjności niektórych postępowań.
  6. Interpretacje podatkowe, opinie zabezpieczające i objaśnienia podatkowe w świetle reformy KAS.

   

  11:10-11:30 | Przerwa kawowa

  Czas trwania: 20 minut

  Zapraszamy na kanapki, domowe ciasto, kawę i herbatę

  11:30-13:10 | Podatek CIT/PIT

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Waldemar Knap

  1. Okolicznościowe prezenty dla pracowników. Szanse i ryzyka związane z nowym podejściem organów podatkowych.
  2. Kontrowersje w opodatkowaniu konkursów na gruncie ustawy o PIT.
  3. Rozszerzająca wykładnia przepisów o podatku u źródła. Nowe podejście organów podatkowych.
  4. Planowane zmiany w zakresie podatku u źródła od biletów lotniczych.
  5. Gdzie organy podatkowe widzą przychód z nieodpłatnych świadczeń? Praktyczne przykłady.
  6. Pułapki leasingu. Ryzyka podatkowe związane z leasingiem samochodów osobowych. 

   

  13:10-13:50 | Lunch

  Czas trwania: 40 minut

  Zapraszamy na lunch

  13:50-15:30 | Podatek VAT

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Paweł Łabno

   

  W ramach niniejszej części konferencji zaprezentowane zostaną przykłady profiskalnej wykładni przepisów ustawy o VAT stosowanej przez organy podatkowe, a w niektórych przypadkach również i sądy administracyjne, m.in. w zakresie:
  1. wystawiania faktur korygujących i ich rozliczania;
  2. dostawy budynków;
  3. odliczania podatku naliczonego (np. reklama, CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu);
  4. zatrzymania kaucji gwarancyjnej;
  5. udostępniania samochodów na rzecz pracowników;
  6. rozliczeń wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

 • Prelegenci na konferencji

  Poznaj sylwetki prelegentów podczas konferencji

  Lech Janicki

  ekspert podatkowy

  prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 9 lat zajmuje się problematyką podatkową; autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego ("Rzeczpospolita", "Gazeta Prawna"); ekspert podatkowy w mediach

  Waldemar Knap

  doradca podatkowy

  prawnik, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego; posiada 11-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; autor licznych publikacji z tematyki podatku dochodowego

  Paweł Łabno

  doradca podatkowy

  prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada 12-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; autor licznych publikacji podatkowych, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • Na poprzedniej konferencji

  zorganizowanej w dniu 5 października 2016 r. w Krakowie

  100%

  Taką frekwencję uzyskaliśmy na auli w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Krakowie

  4,80

  Taką średnią ocenę otrzymaliśmy od ankietowanych uczestników poprzedniej konferencji, którym zadaliśmy pytanie: Jak ogólnie oceniają Państwo konferencję? (w skali 1-5)

 • Organizator i partner konferencji

  Poznaj organizatora i partnera konferencji

  Fundacja Edukacji Podatkowej

  Organizator konferencji. Celem Fundacji Edukacji Podatkowej jest organizowanie szkoleń podatkowych z udziałem wykładowców będących wieloletnimi praktykami w prawie podatkowym. Fundacja jest organizacją non-profit.

  Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka DPRP

  Partner merytoryczny konferencji. Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni sp. j. jest kancelarią prawną z siedzibą w Krakowie specjalizującą się w doradztwie podatkowym oraz obsłudze postępowań w sprawach podatkowych.

 • Regulamin konferencji

  I. Zgłoszenie

  1. Zgłoszenie na konferencję może nastąpić poprzez formularz online na stronie: http://www.konferencja-podatkowa.pl, telefonicznie (12 307 10 75) lub wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: fundacja@feptax.pl.
  2. Fundacja potwierdza zgłoszenie na konferencję (w tym dostępność miejsca), w terminie 3 dni roboczych od dokonania tego zgłoszenia, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
  3. Podmiot zgłaszający uczestnika jest zobowiązany uiścić opłatę konferencyjną w terminie trzech dni od otrzymania danych do przelewu.
  4. W przypadku nieuiszczenia opłaty konferencji w terminie określonym w pkt. 3, Fundacja ma prawo anulować zgłoszenie, informując o tym podmiot zgłaszający uczestnika na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

  II. Rezygnacja

  1. Podmiot zgłaszający uczestnika może zrezygnować z konferencji, wysyłając oświadczenie o rezygnacji na adres e-mail: fundacja@feptax.pl.
  2. Rezygnacja z konferencji może nastąpić najpóźniej w dniu 10 maja 2017 r.
  3. W przypadku rezygnacji z konferencji przed dniem 1 maja 2017 r.  Fundacja dokonuje zwrotu 100% wartości wniesionej opłaty konferencyjnej w formie przelewu bankowego.
  4. W przypadku rezygnacji z konferencji w dniu przypadającym pomiędzy 1-10 maja 2017 r. Fundacja dokonuje zwrotu opłaty konferencyjnej - według wyboru podmiotu zgłaszającego uczestnika - w wysokości 50% wartości wniesionej opłaty w formie bonu szkoleniowego do wykorzystania na szkolenia i konferencje organizowane przez Fundację do dnia 31 grudnia 2017 r.

  III. Prawo odwołania konferencji

  1. Fundacja zastrzega prawo odwołania konferencji do dnia 2 maja 2017 r. W takim przypadku Fundacja informuje podmiot zgłaszający uczestnika o odwołaniu konferencji na podany w zgłoszeniu adres e-mail a wniesioną opłatę konferencyjną zwraca przelewem bankowym w terminie 3 dni od odwołania konferencji.

  IV. Reklamacje

  1. Reklamacja związana z niniejszym regulaminem podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni od przesłania jej na adres e-mail: fundacja@feptax.pl.
 • Formularz rejestracyjny

  Zapisz się na konferencję pt. "Nowa administracja skarbowa oraz profiskalna legislacja i wykładnia w starciu z podatnikami", Kraków, 10 maja 2017 r.